skip to Main Content

V/v: Thanh toán cho Trello

Hỏi đápDanh mục đơn: GeneralV/v: Thanh toán cho Trello
Le Thu Thao asked 3 năm ago
Dear Trello,
Thảo muốn hỏi: nếu mình tạo 10 team boards và trong đó sẽ có 04 members là có trong tất cả các board. Phần còn lại có thể thay đổi hoặc không thay đổi. Vậy, nếu mình upgarde các boards to Business class thì các member trùng có phải thanh toán lại nhiều lần không? Thanks
1 Answers
trello answered 3 năm ago
Chào bạn Thảo,

Business class tính phí theo TEAM chứ ko phải theo board. Vì thế bạn chỉ phải trả $9.95 x 4 người thôi nhé.

0
Back To Top