skip to Main Content

Liên lạc với tôi

Bạn đang gặp khó khăn khi sử dụng Trello? Hay bạn muốn dùng Trello hiệu quả hơn và muốn đăng ký khoá học offline? Hay chỉ đơn giản là muốn giao lưu kết bạn? Hãy liên lạc với tôi bằng cách:

Điện thoại

Gặp mặt

Hà Nội, Việt Nam

    0
    Back To Top